SSDK Infosenter

NYHETER => Nyheter => Emne startet av: caro på desember 05, 2017, 09:50:25 pm

Tittel: Innkalling til årsmøte i Sotra Sportsdykkerklubb
Skrevet av: carodesember 05, 2017, 09:50:25 pm
Til medlemmene i Sotra Sportsdykkerklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Sotra Sportsdykkerklubb.

Årsmøtet avholdes i klubbhuset fredag 19. januar 2018 kl. 19.00.
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest fredag 5. januar til
e-post ssdk@ssdk.org.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmesider.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten*. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Mer info om bevertning og påmeldingstråd kommer etter hvert.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret


* Betalt kontingent for medlemsåret 2017 gir stemmerett.
Kontingent for 2018 skal vedtas på årsmøtet og derfor ikke betales før etter årsmøtet er avholdt.